Start

FACEBOOK

serduszko ukraina 58 v2   
RSS  Facebook  polska wersja  english version
 
 
 

10:13

09/08/2022

 

2021 06 16 banner www RPO RGB

Czytaj więcej

Linie tramwajowe dzienne:

1 2 4 5

Linie autobusowe dzienne:

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 22 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 38 39 40 41 42 44

Linie podmiejskie

111 112 113 114 115 121 122 131

Linie nocne:

N90 N91 N93 N94 N95

Rusza budowa linii tramwajowej na Jar

Już niebawem ruszy oczekiwana przez wielu torunian inwestycja - budowa nowej linii tramwajowej do tzw. osiedla Jar. Gdy zostanie wybudowana, miastu przybędzie ok.11,5 tys. metrów toru pojedynczego, nowe przystanki z Systemem Informacji Pasażerskiej, zielone torowiska i kwietne łąki. Dzisiaj, 4 października 2021 r. ruszają prace przygotowawcze. Właściwe prace budowlane rozpoczną się 12 października równolegle w pięciu punktach miasta. Dla zainteresowanych uruchomiono specjalny, dedykowany inwestycji formularz kontaktowy.

- Poprawa funkcjonowania transportu publicznego w Toruniu, dzięki decyzjom ministerstwa właściwego do spraw finansów, może być realizowana przy wsparciu środków unijnych. To wielki pakiet zadań – 400 mln zł, w tym wiele różnych projektów. Niektóre zrealizowane, jak chociażby zakup autobusów hybrydowych, elektrycznych czy tramwajów – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski. - Ale przed nami największe zadanie – budowa nowej linii tramwajowej do tzw. osiedla Jar wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 5,5 km linii, która ma zapewnić komfortowy dojazd do nowego, rozwijającego się intensywnie osiedla. Stamtąd będzie można podróżować tramwajem do centrum miasta. Oczywiście przez niemal dwa najbliższe lata ta budowa będzie rodziła pewne utrudnienia, ale proszę, abyśmy wszyscy zrozumieli, że po to jest ta inwestycja, by później można było sprawniej i lepiej podróżować nową linią tramwajową w Toruniu.

- Mieszkańcy muszą być przygotowani na trochę utrudnień w ruchu, ale za półtora roku będą mieli nowe, bardzo sprawne połączenie tramwajowe z dynamicznie rozwijającym się, coraz większym i coraz piękniejszym osiedlem zwanym Jarem. Przebudowany zostanie układ drogowy wraz z chodnikami i drogami rowerowymi, będzie dużo nowej zieleni. Wszystko to służyć będzie temu, by zwiększyć udział niskoemisyjnego, ekologicznego transportu w przewozie mieszkańców naszego miasta -wylicza prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Zbigniew Wyszogrodzki. -  Nowa linią i nowe tramwaje, które na nią wyjadą (a przypomnę, że w połowie przyszłego roku do Torunia przyjedzie pięć nowych pojazdów), na pewno zwiększą wygodę podróżowania po mieście. Tramwaje zmniejszają emisję spalin, są proekologicznym środkiem transportu, zwiększają poziom bezpieczeństwa i są komfortowe, ponieważ nie dotyczą ich korki.

Umowę na budowę nowej linii tramwajowej do tzw. osiedla Jar podpisano 30 sierpnia br. Wykonawcą jest wyłonione w przetargu konsorcjum firm Balzola Polska i Intop Warszawa. Koszt budowy to 190 mln zł.

Nowa linia tramwajowa przebiegać będzie z centrum Szosą Chełmińską, ul. Długą, Legionów, Polną, Ugory i Watzenrodego do nawrotu w ul. Strobanda. Wykonawca będzie miał za zadanie budowę torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, nowego przejazdu kolejowo-drogowo-tramwajowego na ul. Legionów, budowę i przebudowę fragmentów jezdni, chodników i ścieżek rowerowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania projektowanego torowiska tramwajowego w układzie miejskim, a także budowę elementów nowej oraz przebudowę istniejącej infrastruktury energetycznej, sanitarnej, gazowej, ciepłowniczej i teletechnicznej. Zakres obejmie także budowę nowej i przebudowę istniejącej sygnalizacji na skrzyżowaniach, montaż 21 nowych tablic Systemu Informacji Pasażerskiej, budowę 24 peronów przystankowych tramwajowych oraz montaż 30 wiat przystankowych. 10 z nich będzie  miała formę tzw. „zielonych przystanków”. Łączna długość wybudowanych torów wyniesie ok. 11,5 tys.  metrów toru pojedynczego., co da ponad 5,5 km nowej linii tramwajowej. Z tego 3,7 tys. metrów toru pojedynczego będzie w formie  zielonego torowiska.


Umowa obejmie także zagospodarowanie zieleni. Planuje się:

  • nasadzenia 102 drzew oraz ok. 21 tys. krzewów i roślin ozdobnych;
  • przesadzenie 112 drzew i ok. 2 000 m2 krzewów;
  • założenie ok.  7 600 m2 łąk kwietnych oraz ok. 4 000 m2 pozostałej powierzchni zielonej (m. in. krzewy i trawy ozdobne).

Zakończenie inwestycji planowane jest do 31 maja 2023 r.

Co nas czeka w czasie robót?  
Przy tak rozległej inwestycji - by mogło powstać nowe torowisko, nowe przystanki, sieci podziemne, ciągi piesze i rowerowe i cała infrastruktura towarzysząca - nie da się uniknąć utrudnień w ruchu,dojazdach do posesji, parkowaniu i ogólnym przemieszczaniu się, także komunikacją miejską.

Prace ruszą 12 października równolegle w pięciu punktach miasta.

HARMONOGRAM PRAC
W pierwszym etapie prace obejmą al. 700-lecia Torunia, ul. Długą (od ul. Szosa Chełmińska do  ul. Mohna), ul. Polną (od przejazdu kolejowego w ul. Legionów do ul. Traktorowej), ul. Watzenrodego na dwóch odcinkach - od ul. Hubego do ul. Grasera oraz od ul. Grasera do ul. Strobanda).
 
Planowany harmonogram robót na cały okres realizacji umowy przedstawia się zgodnie z poniższymi schematami:
 
ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
ETAP B4 –Nowy odcinek alei 700-lecia Torunia
 
TERMIN REALIZACJI: 12.10.2021 – 31.03.2022
 
Na odcinku Szosy Chełmińskiej od ul. Dekerta do ul. Bema, prace prowadzone będą po zachodniej stronie  ulicy (od strony sklepu Biedronka). Ruch drogowy odbywać się będzie tak jak dotychczas, czyli dwukierunkowo, ale na zwężonym odcinku jezdni, z ograniczeniem prędkości do 30km/h.
 
Wyłączony z użytkowania będzie chodnik po stronie zachodniej od wysokości sklepu Biedronka do ul. Dekerta Parking przy Biedronce  zostanie wyłączony z użytkowania. Dojazd do sklepu odbywać się będzie po tymczasowym odcinku drogi od strony ul. Bema. Pasażerów komunikacji miejskiej prosimy o zwrócenie uwagi na zmianę lokalizacji przystanku autobusowego w kierunku Centrum.  Z uwagi na zamknięcie chodnika zostanie on przeniesiony w rejon ul. Dekerta.
 
W etapie B4 rozpoczną się także prace przy budowie kolektora deszczowego od ul. Dekerta do pl. Niepodległości. Prace będą realizowane na zapleczu targowiska (pomiędzy targowiskiem a cmentarzem), gdzie w tej chwili jest dziki parking. W czasie robót parking ten może być częściowo niedostępny.


 
ETAP B7 – ul. Długa: od Sz. Chełmińskiej do ul Mohna
 
TERMIN REALIZACJI: 12.10.2021 – 31.03.2022
 
Prace na odcinku ul. Długiej od Szosy Chełmińskiej do ul. Mohna będą realizowane przy całkowitym zamknięciu ruchu dla pojazdów. Wyjątek będą stanowiły dojazdy do posesji znajdujących się po północnej stronie ul. Długiej. Dojazdy dla mieszkańców ulic: Boboli, Zamenhofa, Moczyńskiego, Steinbornów znajdujących się po południowej stronie ul. Długiej będą zapewnione od ul. Żwirki i Wigury. 
 
Objazd dla tego odcinka od os. Jar/Wrzosy sugerowany Trasą Prezydenta Raczkiewicza, z kierunku centrum ul. Polną. Szczegółowy opis znajduje się na mapce.
 
Pasażerów komunikacji miejskiej prosimy o zwrócenie uwagi na zmianę lokalizacji przystanków autobusowych.


 
ETAP A1 – ul. Polna: od przejazdu PKP do ul. Traktorowej
 
TERMIN REALIZACJI: 12.10.2021 – 30.04.2022
 
Prace na tym odcinku będą prowadzone niemal w całości poza istniejącym układem drogowym ul. Polnej oraz ul. Legionów. Jedynie skrzyżowanie ul. Legionów z ul. Inżynierską zostanie wyłączone z ruchu pojazdów, ale tylko na czas niezbędny do realizacji prac na tym skrzyżowaniu. O czasowych wyłączeniach będziemy informować z wyprzedzeniem.
Chodnik i ścieżka rowerowa w ul. Polnej od strony sklepu Biedronka zostaną wyłączone z użytkowania. Piesi i rowerzyści poruszać się będą po stronie przeciwnej (północnej).
Dojście do zewnętrzej siłowni oraz Orlika będzie możliwe tylko od strony ul. Inżynierskiej i ul. Maszynowej. W chwili zamknięcia skrzyżowania z ul. Inżynierską, objazd do ul. Legionów poprowadzony zostanie ul. Elektryczną – Traktorową – Polną.
 


ETAP A6 – ul. Watzenrodego: od ul. Hubego do ul. Grasera
 
TERMIN REALIZACJI: 12.10.2021 – 30.04.2022
 
Prace na tym odcinku prowadzone będą poza istniejącym układem drogowym ul. Watzenrodego, co nie będzie powodować znacznych zmian w organizacji ruchu drogowego.
 

 
ETAP A7 – ul. Watzenrodego: od ul. Grasera do ul. Strobanda
 
TERMIN REALIZACJI: 12.10.2021 – 30.04.2022
 
Prace na tym odcinku prowadzone będą poza istniejącym układem drogowym ul. Watzenrodego i Strobanda, dzięki czemu nie będzie  znacznych zmian w organizacji ruchu drogowego. W rejonie skrzyżowania z ul. Grasera prace prowadzone będą przy krawędzi jezdni (z możliwością poruszania się pojazdów dwukierunkowo po ul. Grasera).
Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do wyznaczonych ograniczeń prędkości. Pasażerów komunikacji miejskiej prosimy o zwrócenie uwagi na zmianę lokalizacji przystanków autobusowych.
 


Z powodu robót w rejonie inwestycji inaczej będzie kursowała komunikacja miejska.

  1. Przystanek autobusowy  "Bema" przy sklepie Biedronka dla linii autobusowych nr 27, 31, 32, 38 i 03 zostanie przeniesiony w okolice targowiska na wysokości ul. Dekerta.
  2. Zmiany tras przejazdu:
  3. Autobusy linii nr 34 zamiast ul. Długą kursować będą w obu kierunkach objazdem ulicami: Legionów i  Żwirki i Wigury. Na trasie objazdu obowiązywać będą przystanki linii nr 11. Dodatkowo na ul. Legionów za skrzyżowaniem z ul. Długą zlokalizowany będzie przystanek tymczasowy w kierunku Pl. Skalskiego.
  4. Autobusy linii nr 16 zamiast  ul. Długą kursować będą w obu kierunkach objazdem ulicami: Legionów i Polną. Na trasie objazdu autobusy zatrzymywać się będą na tymczasowym przystanku na ul. Polnej za skrzyżowaniem z Szosą Chełmińską w kierunku Os. Na Skarpie, a w kierunku Wrzosów przy ul. Legionów na przystanku autobusów linii nr 10 i 20. 


Prezentacja nt. budowy nowej linii tramwajowej (informacje, harmonogramy, mapki)
 
Gdzie szukać informacji o przebiegu inwestycji, zmianach w ruchu, komunikacji itp.?
Rozpoczęcie realizacji inwestycji związanej z budową nowej linii tramwajowej poprzedzone zostało szeroką kampanią promocyjno-informacyjną. Przekazywanie informacji o planowanych działaniach, utrudnieniach w ruchu i zmianie w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej będzie realizowane w sposób ciągły przez cały okres trwania robót.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w sąsiedztwie nowej linii tramwajowej otrzymali pisemną lub mailową informację o planowanym harmonogramie prac. Na szeroką skalę rozdystrybuowano plakaty promujące projekt, w trakcie realizacji jest kolportaż ulotki ze szczegółową informacją o zmianach w organizacji ruchu drogowym. Duże instytucje, szpitale, służby zostały poinformowane o planowanych utrudnieniach w ruchu. W telewizji kablowej Toruń odbywa się emisja reportażu poświęconego inwestycji. Media społecznościowe oraz strony internetowe MZK oraz Miasta przekazują na bieżąco informacje o realizowanym projekcie.

Od 4 października  działa także formularz kontaktowy dedykowany budowie nowej linii tramwajowej.  Dzięki niemu każdy zainteresowany przebiegiem realizacji inwestycji będzie miał możliwość kontaktu z jednostką zajmującą się realizacją projektu, czyli MZK.
Formularz  jest dostępny bezpośrednio na stronie www.mzk-torun.pl (pod dedykowanym banerem) bądź pod adresem: tramwajnajar.mzk-torun.pl

 
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Zakres działania

bip
Organizatorem Publicznego Transportu  Zbiorowego na terenie Torunia jest Gmina  Miasta Toruń. Wszystkie sprawy związane ze zwiększeniem oferty przewozowej np.: zwiększenie ilości kursów, zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej, zmiana tras pojazdów, zbyt duże napełnienie w pojazdach oraz kontrolą biletów w środkach komunikacji prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia. Więcej...

Not only is this replica rolex self-winding watch attractive, but it can also be an ideal addition for individuals who choose a practical, reliable and good-looking self-winding chronograph.

Dane teleadresowe

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721 kapitał zakładowy 53.943.000,00 zł opłacony w całości Regon: 341227892

NIP: 8790177233

Zamawianie usług

Dział Sprzedaży Reklamy

ul. Legionów 220,
87-100 Toruń,
56 612-18-05
783 898 988
690 486 721

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rzecznik prasowy

ul. Sienkiewicza 24/26,

87-100 Toruń,
tel. 56 612-18-15

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o rzeczach pozostawionych w środkach

transportu MZK  w Toruniu

tel. 56 612-18-41

Informacja o cenach biletów

uprawnieniach do przejazdów

Kasy biletowe

ul. Sienkiewicza 24/26

tel. 56 612-18-41