Wymiana starych biletów w czterech kasach MZK

Stary bilet MZK

Przypominamy, że od 1 stycznia 2023 roku obowiązują nowe ceny biletów w komunikacji miejskiej.  Stare bilety można wymienić na nowe za dopłatą w czterech punktach miasta: w kasach MZK przy ul. Sienkiewicza 24/26, Legionów 220, al. św. Jana Pawła II 2 oraz przy Szosie Okrężnej 62-82.

O nowych stawkach cen biletów zadecydowała na sesji 20 października 2022 r. Rada Miasta Torunia. 
 
Niewykorzystane bilety o nieaktualnej cenie, których ważność rozpoczęła się przed 1 stycznia 2023, zachowują swoją ważność na okres, na jaki zostały zakupione (np. bilet miesięczny, którego ważność rozpoczęła się 28 grudnia, zachowuje ważność także w styczniu). Pozostałe bilety papierowe straciły ważność 1 stycznia 2023 r. Jeśli komuś pozostały niewykorzystane, może je wymienić na odpowiednie bilety według nowej taryfy do 28 lutego 2023 r.
 
Początkowo wymiana możliwa była w kasie przy ul. Sienkiewicza 24/26, ale dla wygody pasażerów od dziś bilety można wymienić w czterech punktach kasowych MZK: przy ul. Sienkiewicza 24/26, Legionów 220 (obok zajezdni autobusowej), al. Św. Jana Pawła II 2 oraz przy Szosie Okrężnej 62-82.
 
Najważniejsze zmiany cen biletów:

  • Bilet jednoprzejazdowy normalny z 3,40 zł na 3,80 zł, bilet ulgowy – ze 1,70 zł na 1,90 zł
  • Karnet wieloprzejazdowy 8-odcinkowy normalny z 22,00 zł na 26,60 zł, karnet ulgowy – z 11,00 zł na 13,30 zł
  • Bilet dobowy normalny z 12,00 zł na 13,00 zł, ulgowy z 6,00 zł do 6,50 zł
  • Bilet tygodniowy normalny z 43,00 zł na 45,00 zł, ulgowy z 21,50 zł na 22,50 zł
  • Bilet miesięczny na wszystkie linie tramwajowe (I strefa) – normalny z 72,00 zł na 79 zł, ulgowy z 36,00 zł na 39,50 zł
  • Bilet miesięczny na 1 linię autobusową (I strefa) normalny z 71,00 zł na 80 zł, ulgowy z 35,50 zł na 40,00 zł
  • Bilet miesięczny na 1 linię autobusową (I i II strefa) z 86 zł na 110 zł i ulgowy 43 zł na 55 zł
  • Bilet miesięczny na wszystkie linie dzienne i nocne (I strefa) z 88,00 zł na 98,00 zł, ulgowy z 44,00 zł na 49,00 zł
  • Bilet miesięczny na wszystkie linie dzienne i nocne (I i II strefa) – z 126,00 zł na 142,00 zł, ulgowe z 63,00 zł na 71,00 zł
  • Bilet semestralny dla uczniów i studentów na wszystkie linie dzienne i nocne (I strefa) – ze 190,00 zł do 196,00 zł. Nowością jest możliwość zakupu biletu semestralnego na wszystkie linie dzienne i nocne w I i II strefie w cenie 284 zł.

 
Co istotne, od nowego roku dotychczasowy bilet czasowy 45-minutowy został zastąpiony biletem czasowym godzinnym. Jego cena to 3,80 zł (ulgowy 1,90 zł). Pasażerowie mogą też skorzystać z biletu 90-minutowego w cenie 6,80 zł (ulgowy 3,40 zł).
 
Zmiany objęły także bilety rodzinne. W miejsce dwóch rodzajów biletów: jednodniowego w cenie 13 zł i weekendowego w cenie 10 zł wprowadzono jeden bilet rodzinny w cenie 11 zł, uprawniający do korzystania z wielokrotnych przejazdów w dniu skasowania, jeśli jest on dniem roboczym, albo w dniu skasowania i następnym - jeśli przypadają one w sobotę oraz dni wolne od pracy.
 
Wprowadzona została także możliwość wylegitymowania się dokumentem elektronicznym w aplikacji mObywatel, w tym także – dla uczniów i studentów – mLegitymacja, co umożliwia potwierdzenie tożsamości przez aplikację dostępną w telefonie komórkowym.
 
Zmiana dotyczy także przewozu zwierząt – nie podlega opłacie przewóz psów przewodników, asystujących osobom niewidomym oraz psów trzymanych na rękach opiekuna przez cały okres podróży, od momentu wejścia do czasu wyjścia z pojazdu (przy czym dopuszcza się możliwość odstawienia psa na podłogę na czas skasowania biletu), jak również zwierząt domowych przewożonych w zamkniętych transporterach.
 
Od 2023 roku podczas Europejskiego Dnia bez Samochodu, który przypada 22 września, bezpłatnie z komunikacji miejskiej korzystać będą wszyscy pasażerowie, nie tylko, jak dotychczas, właściciele samochodów. Zmieniono także poziom zanieczyszczeń pyłowych PM 10 z 200 µg/m³ na 100 µg/m^, w przypadku przekroczenia którego obowiązuje bezpłatna komunikacja dla właścicieli i współwłaścicieli pojazdów.
 
Skrócono także okres obowiązywania bezpłatnych przejazdów w czasie juwenaliów z „od czwartku do niedzieli" na „od piątku do niedzieli".
 
Nowością jest uprawnienie do zakupu miesięcznego biletu ulgowego dla osób pobierających świadczenia emerytalne, które ukończyły 60. rok życia.
Więcej o nowych opłatach za przejazd MZK: https://www.torun.pl/pl/miasto/transport-publiczny/komunikacja-miejska/oplaty-za-przejazdy
Przejdź do treści  uchwały nr 950/2022

Dane kontaktowe
Adres
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń

zaklad@mzk.torun.pl

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000406721
kapitał zakładowy: 68.072.000,00 zł opłacony w całości

Regon: 341227892
NIP: 8790177233

© MZK w Toruniu Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zasteżone.
Designed by DJ-Extensions.
Dostępne strony internetowe WCAG