Zmiana czasu – zmiany w komunikacji

autobus na węźle na al. Solidarności

W związku ze zmianą czasu z zimowego na letni w nocy z 25 na 26 marca (sobota/niedziela) nie będą realizowane kursy linii nocnych rozpoczynające się w godzinach 2:00 – 3:00 oraz kurs linii N93 z alei Solidarności na Wrzosy o godzinie 1:50.

Dane kontaktowe
Adres
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń

zaklad@mzk.torun.pl

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000406721
kapitał zakładowy: 70.752.000,00 zł opłacony w całości

Regon: 341227892
NIP: 8790177233

© MZK w Toruniu Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zasteżone.
Designed by DJ-Extensions.
Dostępne strony internetowe WCAG