Zmiana czasu – zmiany w komunikacji

autobus na węźle na al. Solidarności

W związku ze zmianą czasu z zimowego na letni w nocy z 25 na 26 marca (sobota/niedziela) nie będą realizowane kursy linii nocnych rozpoczynające się w godzinach 2:00 – 3:00 oraz kurs linii N93 z alei Solidarności na Wrzosy o godzinie 1:50.