Na Trasę Prezydenta Raczkiewicza bez przewiązki

autobus na węźle na al. Solidarności

Dziś około południa planowane jest przywrócenie stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Szosy Chełmińskiej z Trasą Prezydenta Raczkiewicza.

Pojazdy jadące od strony Wrzosów, chcąc skręcić w lewo w Trasę Prezydenta Raczkiewicza lub zawrócić, nie będą już musiały korzystać z tymczasowej przewiązki tuż za skrzyżowaniem, tylko skręcą lub zawrócą na skrzyżowaniu.