Komunikacja miejska na wybory

Autobus na trasie

Podczas wrześniowej sesji Rady Miasta Torunia radni zajęli się uchwałą w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy komunikacją miejską podczas wyborów parlamentarnych, które odbędą się 15 października 2023 roku. Ostatecznie zdecydowano, że podczas wszystkich przyszłych wyborów i referendów komunikacja miejska w Toruniu będzie darmowa.

Projekt uchwały zgłosili radni Klubu Radnych Platforma Obywatelska Koalicja Obywatelska Toruń. Początkowo zakładał on zwolnienie z opłat za przejazdy komunikacją miejską tylko podczas Wyborów do Sejmu i Senatu RP, które odbędą się 15 października 2023 roku. Celem uchwały było zapewnienie mieszkańcom łatwego dojazdu do lokali wyborczych, przez co może zwiększyć się frekwencja. Podczas wczorajszej dyskusji pojawiła się poprawka, która wprowadzała zwolnienie z opłat podczas wszystkich przyszłych wyborów i referendów ogólnokrajowych. Radni przyjęli te zmiany.

Dane kontaktowe
Adres
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń

zaklad@mzk.torun.pl

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000406721
kapitał zakładowy: 87.046.000,00 zł opłacony w całości

Regon: 341227892
NIP: 8790177233

© MZK w Toruniu Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by DJ-Extensions.
Dostępne strony internetowe WCAG