Konsultacje ws. mobilności miejskiej

Grafika SUMP dla MOFT

W imieniu Urzędu Miasta Torunia zachęcamy 27 września 2023 r. do udziału w III turze konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (SUMP dla MOFT). Do 30 września można wziąć także udział w konkursie fotograficznym.

Spotkanie w Toruniu odbędzie się w środę, 27 września 2023 r., w godz. 17:00-19:00 w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zaułek Prosowy 1. Spotkanie ma charakter otwarty – po krótkiej prezentacji organizatorzy zaproszą uczestników do dyskusji na temat projektu SUMP dla MOFT. Nie ma konieczności rejestrowania się.

Czym jest SUMP?

Sustainable Urban Mobility Plan to po polsku Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Jest to strategiczny plan, którego głównym celem jest zaspokojenie potrzeby mobilności ludzi oraz różnego rodzaju podmiotów funkcjonujących w miastach i ich otoczeniu (obszarach funkcjonalnych).

Potrzeba ta powinna zostać zaspokojona w sposób, który spowoduje poprawę jakości życia. Opiera się on na przyjętych praktykach planistycznych, a ponadto kładzie duży nacisk na kwestie integracji, udziału społeczeństwa (partycypacji) i uwzględnienie zasad oceny (ewaluacji).

U podstaw opracowania koncepcji zrównoważonej mobilności miejskiej leży rosnąca świadomość negatywnego oddziaływania transportu drogowego na środowisko, w tym ludzi.

Czytaj więcej na temat SUMP

Konkurs fotograficzny

Wszyscy chętni (osoby pełnoletnie, mieszkańcy gmin MOFT) zaproszeni są też do udziału w konkursie fotograficznym „Mobilność w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Torunia”.

Szczegółowe zasady przeprowadzenia i udziału w Konkursie określa REGULAMIN KONKURSU.

Prace konkursowe, tj. fotografie, mogą być wykonane dowolną metodą, a powinny wizualizować odpowiedź Uczestnika na pytanie Konkursowe: „Czym jest dla mnie zrównoważona mobilność?”.

Nagrodą w konkursie będzie hulajnoga elektryczna.

Zgłoszenia w Konkursie będzie można nadsyłać poprzez stronę internetową: https://sump-torun.pl/konkurs-fotograficzny/ do 30 września do godziny 23:59.

Dane kontaktowe
Adres
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń

zaklad@mzk.torun.pl

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000406721
kapitał zakładowy: 87.046.000,00 zł opłacony w całości

Regon: 341227892
NIP: 8790177233

© MZK w Toruniu Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by DJ-Extensions.
Dostępne strony internetowe WCAG