Ceny urzędowe za usługi przewozowe

FACEBOOK

serduszko ukraina 58 v2   
RSS  Facebook  polska wersja  english version
 
 
 

11:59

02/10/2022

 

2021 06 16 banner www RPO RGB

Czytaj więcej

Linie tramwajowe dzienne:

1 2 4 5 7 8

Linie autobusowe dzienne:

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 22 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 38 39 40 41 42 44

Linie podmiejskie

111 112 113 115 121 122 131

Linie nocne:

N90 N91 N93 N94 N95

Gmina Miasta Toruń
CENY URZĘDOWE ZA USŁUGI PRZEWOZOWE W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM
(Wyciąg z Uchwały nr160/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2019 r. z późn. zm.)
Obowiązują od dnia 1 stycznia 2021 roku

I. Bilety jednoprzejazdowe i czasowe

Rodzaje biletów

Ważność
w strefie

Cena biletu

normalny

ulgowy

50%

 Bilet jednoprzejazdowy -uprawnia do jednokrotnego przejazdu wybraną linią autobusową lub tramwajową dzienną lub nocną w jednej strefie, od momentu skasowania do ostatniego przystanku określonego w rozkładzie jazdy

 

 

I

lub

II

 

 

 

 

 

3,40 zł

 

 

 

 

 

1,70 zł

 

 

Bilet czasowy -
uprawnia do przejazdu z przesiadkami na wszystkich liniach dziennych i nocnych, w określonym niżej czasie od momentu skasowania:

- 45 minut - stosuje się bilet   jednoprzejazdowy

- 90 minut

 

 

 

 

 

I + II

 

I + II

 

 

 

 

 

 

3,40 zł

 

6,00 zł

 

 

 

 

 

 

1,70 zł

 

3,00 zł

 

 

• Ustala się dwie strefy biletowe w obszarze objętym usługami przewozowymi
w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasta Toruń:

  1. I strefa biletowa - obejmuje terytorium Gminy Miasta Toruń;
  2. II strefa biletowa - obejmuje terytorium gmin, które zawarły porozumienia międzygminne dotyczące powierzenia Gminie Miasta Toruń części zadań tych gmin z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.
  • Przewóz zwierząt podlega opłacie, za wyjątkiem małych zwierząt trzymanych na rękach

Cenę ustala się w wysokości odpowiadającej cenie biletu normalnego za przewóz jednej osoby na danej linii.

  • Brak możliwości zakupu biletu w pojeździe nie zwalnia pasażera z obowiązku posiadania ważnego biletu na przejazd.
    • Do korzystania z przejazdów ulgowych bądź bezpłatnych uprawniają wyłącznie dokumenty polskojęzyczne, a w przypadku, o którym mowa w pkt. 5 tabeli IV legitymacja International Student Identity Card.
    • Przewóz bagażu nie podlega opłacie, za wyjątkiem roweru, za który obowiązuje dwukrotność ceny  za bilet jednoprzejazdowy normalny.

 

II. Bilety wieloprzejazdowe i krótkookresowe

Rodzaje biletów

Ważność w strefie

Cena biletu

normalny

ulgowy 

50%

 

1.  Karnet wieloprzejazdowy – 8 odcinkowy

1) każdy odcinek karnetu wraz z karnetem zasadniczym uprawnia do jednokrotnego przejazdu wybraną linią autobusową lub tramwajową dzienną lub nocną w jednej strefie, od momentu skasowania do ostatniego przystanku określonego w rozkładzie jazdy

2) każdy odcinek karnetu uprawnia do przejazdu z przesiadkami na wszystkich liniach autobusowych i tramwajowych dziennych
i nocnych, w czasie 45 minut od momentu skasowania

 

       

 

 

I

lub

II

 

 

 

 

I + II

 

 

 

 

 

22,00 zł

 

 

 

 

 

22,00 zł

 

 

 

 

 

11,00 zł

 

 

 

 

 

11,00 zł

2.  Bilety krótkookresowe 

dobowy - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych i nocnych przez 24 godziny od momentu skasowania w pierwszym pojeździe

tygodniowy - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych i nocnych od dnia skasowania biletu do godz. 23:59 siódmego dnia terminu ważności biletu

 

 

 

I + II

 

 

 

 

I + II

 

 

 

12,00 zł

 

 

 

 

43,00 zł

 

 

 

6,00 zł

 

 

 

 

21,50 zł

 

Rodzaje biletów

Ważność w strefie

Cena biletu

normalny

ulgowy 

50 %

rodzinny jednodniowy - uprawnia 1-2 osoby dorosłe podróżujące z 1- 4 dzieci w wieku do 18 r.ż.do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych w dniu skasowania

 

 

 

I

 

 

 

 

13,00 zł

rodzinny weekendowy - uprawnia 1-2 osoby dorosłe podróżujące z 1- 4 dzieci w wieku do 18 r.ż. do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych w dniu skasowania i dniu następnym (ważny wyłącznie w sobotę, niedzielę i święta)


I10,00 zł

weekendowy - uprawnia 1-2 osoby dorosłe do wielokrotnych przejazdów  na wszystkich liniach dziennych
 i nocnych w dniu skasowania i dniu następnym (ważny wyłącznie w sobotę, niedzielę i święta)

 

 

 

I

 

 

 

14,00 zł

grupowy - uprawnia grupę liczącą do 15 osób do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych w dniu skasowania

 

I + II

 

40,00 zł

 

 

 

III. Bilety okresowe imienne i na okaziciela

Rodzaje biletów

 

Ważność w strefie

Cena biletu

normalny

 

ulgowy 50%

 

Bilet 15 – dniowy - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych i nocnych przez 15 dni od daty wskazanej na bilecie

 

I

 

 

53,00 zł

 

 

26,50 zł

 

Bilet miesięczny na 1 linię autobusową -uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wskazanej na bilecie linii autobusowej

 

I

 

71,00 zł

 

35,50 zł

Bilet miesięczny na wszystkie linie tramwajowe uprawnia do wielokrotnych przejazdów na  wszystkich liniach tramwajowych dziennych i nocnych

I

72,00 zł

36,00 zł

Bilet miesięczny na wszystkie linie dzienne i nocne - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych i nocnych

I

88,00 zł

44,00 zł

Bilet miesięczny na 1 linię autobusową - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wskazanej na bilecie linii autobusowej

I + II

86,00 zł

43,00 zł

Bilet miesięczny na wszystkie linie dzienne - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych

I + II

126,00 zł

63,00 zł

Bilet miesięczny na okaziciela na wszystkie linie dzienne - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych

I + II

168,00 zł

-

Bilet kwartalny na wszystkie linie tramwajowe - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach tramwajowych dziennych i nocnych

I

180,00 zł

90,00 zł

Bilet kwartalny na wszystkie linie dzienne
i nocne - 
uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych i nocnych

I

240,00 zł

120,00 zł

 

 

Rodzaje biletów

Ważność w strefie

Cena biletu

normalny

ulgowy 50%

Bilet semestralny dla uczniów i studentów - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych i nocnych

I

-

190,00 zł

Bilet specjalny imienny lub na okaziciela - uprawnia do wielokrotnych przejazdów – zgodnie z wyszczególnieniem na legitymacji

I + II

1,00 zł

 

• Bilety miesięczne ważne są we wszystkie dni miesiąca, a bilety 15-dniowe na 15 kolejnych dni.

• Na liniach nocnych ważne są bilety miesięczne oznaczone jako „ważne na linie miejskie dzienne i nocne”.

 

 

IV. Opłata dodatkowa

 

Wysokość opłat dodatkowych pobieranych                  

  w razie:

Opłata dodatkowa uiszczona
do 7 dnia od dnia wystawienia wezwania

po okresie  7 dni od dnia wystawienia wezwania

 - braku odpowiedniego dokumentu przewozu

 - braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie
   do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu

 - niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka
   przewozu zwierzęta albo naruszenie przepisów o 
   przewozie rzeczy lub zwierząt

127,50 zł

255,00 zł

- spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu

255,00 zł

510,00 zł

 

 

V. Opłata manipulacyjna

 

W przypadku braku podczas kontroli ważnego biletu miesięcznego, 15-dniowego lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu i okazania biletu lub dokumentu
w siedzibie podmiotu dokonującego kontroli w ciągu siedmiu dni od dnia wystawienia wezwania, podróżny obowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w dniu okazania dokumentu
w wysokości 10,20 zł.

 

 

 

 

Not only is this replica rolex self-winding watch attractive, but it can also be an ideal addition for individuals who choose a practical, reliable and good-looking self-winding chronograph.

Dane teleadresowe

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721 kapitał zakładowy 53.943.000,00 zł opłacony w całości Regon: 341227892

NIP: 8790177233

Zamawianie usług

Dział Sprzedaży Reklamy

ul. Legionów 220,
87-100 Toruń,
56 612-18-05
783 898 988
690 486 721

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rzecznik prasowy

ul. Sienkiewicza 24/26,

87-100 Toruń,
tel. 56 612-18-15

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o rzeczach pozostawionych w środkach

transportu MZK  w Toruniu

tel. 56 612-18-41

Informacja o cenach biletów

uprawnieniach do przejazdów

Kasy biletowe

ul. Sienkiewicza 24/26

tel. 56 612-18-41