Budowa nowej linii tramwajowej na północ Torunia

Tytuł zadania: 

Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do pętli tramwajowej przy ul. Heweliusza - etap I i II

Zadanie 1. w ramach projektu Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II

Program Operacyjny: 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

Pozostałe zadania:

Zadanie 2: Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej

Zadanie 3: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego

Zadanie 4: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od Placu Niepodległości dl ul. Reja z budową odwodnienia torowiska

Zadanie 5: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku od placu bp. Jana Chrapka do ul. Podgórnej

Zadanie 6: Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego (5 szt.)

Zadanie 7: Zakup pojazdów technicznych

Zadanie 8: Zakup autobusów niskoemisyjnych (6 autobusów elektrycznych i 14 autobusów hybrydowych)

Dane finansowe:

154 444 800,89 zł netto/189 967 105,09 zł brutto - za realizację odcinka od pl. NOT do ul. Strobanda

18 995 000,00 zł netto/23 363 850,00 zł brutto - za realizację odcinka od  ul. Strobanda do pętli tramwajowej w ul. Heweliusza

Żródło finansowania: 

Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Budżet Gminy Miasta Toruń

Data podpisania umowy:

30 sierpnia 2021 r.

Termin realizacji całej linii tramwajowej:

do 30 czerwca 2023 r.

Opis:

Zadanie dotyczy budowy nowego połączenia komunikacyjnego łączącego nowe osiedle powstające w północnej części miasta z centrum. Nowa linia tramwajowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie przebiegała od skrzyżowania ulic: Odrodzenia, al. Solidarności oraz Czerwona Droga, dalej wzdłuż ulicy Szosa Chełmińska aż do ulicy Długiej, gdzie tramwaj skręci w kierunku wschodnim. W następnej kolejności na wysokości przebudowanego w ramach inwestycji Ronda Czadcy torowisko skręci w ul. Legionów i aż do ul. Polnej będzie zlokalizowane po wschodniej stronie jezdni. Po czym nadal przebiegając poboczem skręci w ul. Polną, następnie w ul. Ugory, a potem skręci w ul. Watzenrodego, po południowej stronie istniejącej jezdni, aż do pętli tramwajowej w ul. Heweliusza.

Dane kontaktowe
Adres
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń

zaklad@mzk.torun.pl

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000406721
kapitał zakładowy: 87.046.000,00 zł opłacony w całości

Regon: 341227892
NIP: 8790177233

© MZK w Toruniu Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by DJ-Extensions.
Dostępne strony internetowe WCAG