Zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania

Tytuł projektu:
Zakup autobusów zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania

Program Operacyjny:
Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

Beneficjent Projektu:
Gmina Miasta Toruń Dane finansowe:
Koszt całkowity Projektu: 12 418 640,62 zł
Wydatki kwalifikowalne: 10 096 456,00 zł
Kwota dofinansowania: 7 075 000,00 zł (70,07%)

Źródło finansowania:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
9 grudnia 2021 r.

Termin realizacji:
9.12.2021 r. - 30.06.2023 r. (zgodnie z umową o dofinansowanie)
kwiecień i maj 2023 r. - dostawy w ramach realizacji umów z wykonawcami

Opis projektu:
Inwestycja obejęła dostawę 4 autobusów o napędzie elektrycznym oraz dwóch podwójnych ładowarek wolnego ładowania. Dzięki realizacji projektu Toruń zyskał kolejne zeroemisyjne pojazdy.

Zobacz również

Dane kontaktowe
Adres
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń

zaklad@mzk.torun.pl

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000406721
kapitał zakładowy: 87.046.000,00 zł opłacony w całości

Regon: 341227892
NIP: 8790177233

© MZK w Toruniu Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by DJ-Extensions.
Dostępne strony internetowe WCAG